LATIHAN SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 2


1.      Wenehana tanda ping (x) aksara a, b, c utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener!


1.      Dewi Kunthi lan Dewi Madrim iku Garwane … .
a.       Wrekudara
b.      Janaka
c.       Prabu Pandhu Dewanata
2.      Pandhawa iku cacahe wonten… .
a.       Gangsal
b.      Sekawan
c.       Tiga
3.      Pandhawa sing nomer setunggal jenenge …
a.       Puntadewa
b.      Wrekudara
c.       Janaka 

UNTUK MELANJUTKAN DOWNLOD DISINI

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "LATIHAN SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 2"

Back To Top