Kumpulan Cerkak Berbagai Tema(Pendidikan, Percintaan, Kehidupan, Rumah Tangga, Hari Raya, Politik, Kewan, Kriminal, dll.)

pixabay.com

Donyaning kapanulisan wis akeh padha dimangerteni marang akeh pawongan. Nanging isih sethithik kang nglakoni pagaweyan mau minangka  pakaryan utama utawa pakaryan sambenan. Pancen bab tulis-tinulis kuwi butuhake wektu kanggo numplak gagasan utawa wewayangan kang wis semadya ing pikiran. Sabanjure gagasan utawa wewayangan mau sithik mbaka sithik katulis ana ing kertas utawa komputer. 

Semana uga nulis crita cekak utawa cerkak. Ing basa Indonesia cerkak uga bisa diarani cerpen. Amung basane wae sing beda, cerkak mawa bawa Jawa lan cerpen mawa basa Indonesia. Ing ngisor iki kababar maneka warna cerkak. Liwat kelasjawa.com sumangga kita waca bareng-bareng kanthi premati!

Daftar isi kumpulan cerkak

Tema : Pendidikan 

Tema : Percintaan
Wuyunge sang juragan

Tema : Kehidupan 

Tema : Rumah Tangga

Tema : Hari Raya

Tema : Politik 
Satriya piningit

Tema : Kewan 

Tema : Kriminal 
Widadari ing sepur logawa

Tema : Kebutuhan 

Saka maneka warna cerkak mau, ditulis dening kang duweni blog dhewe. Dadi ora copy paste saka blog liyane. Panulis uga isih gladhen lan ajar kanggo nulis cerkak mau. 

cukup semene saka kelasjawa.com. muga-muga bisa nambah kawruh lan ilmu kang mugunani tumrap sapa wae kang maos. 
Maturnuwun.

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Kumpulan Cerkak Berbagai Tema(Pendidikan, Percintaan, Kehidupan, Rumah Tangga, Hari Raya, Politik, Kewan, Kriminal, dll.)"

Back To Top