Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Soal + Kunci Jawaban B. Jawa SD Kelas 2/2 (Kompetensi 2)


A. Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, utawa c, kang kokanggep bener!

1.    Tembang dolanan “Jaranan” dijogedi kanthi ... .
       a.    alus
       b.    sak karepe dhewe
       c.    sigrak
       Wangsulan: c. 

2.    aku klebu woh-wohan. Rasaku enak.
       Nanging, kulitku akeh erine. Jenengku yaiku ... .
       a.    duren
       b.    duku
       c.    apel
       Wangsulan:a

3.    Wujudku bunder. Yen dipangan kriuk-kriuk.
       Aku jenenge ... .
       a.    krupuk
       b.    iwak
       c.    sega
       Wangsulan:a

4.    Aku duwe sisik. Aku ora duwe sikil. Aku duwe insang. Uripku ana ing banyu. Aku yaiku .…
       a.    ula
       b.    kucing
       c.    iwak
       Wangsulan: c. 

5.  Jenenge anak kewan ing gambar sisih tengen yaiku .…
       (gambar cempe)
     a.    meri                   
     b.    bledug
     c.    cempe
     Wangsulan: c

6.    Watara umur setaun wedhuse Anin wis ….
     a.    ngendhog
     b.    netes
     c.    manak
     Wangsulan: c. 

7.    Aku tanduran ing tegalan. Awakku jejeg ora duwe pang. Wohku duwe rambut. Godhongku dawa-dawa tipis. Aku yaiku ….
     a.    tela jabut
     b.    jagung
     c.    gembili
     Wangsulan: b. 

8.    Kewan sing senengane ngrubung gula yaiku .…
      a.    kucing
      b.    laron
      c.    semut
      Wangsulan: c. 

9.    Anak wedhus jenenge ….
     a.    pedhet
     b.    piyik
     c.    cempe
     Wangsulan: c. 

10.  Awakku dhuwur. Guluku dawa. Kulitku loreng. Manganku godhong wit-witan. Aku yaiku ….
     a.    jerapah
     b.    zebra
     c.    jaran
     Wangsulan: a. 

11.  Bareng weruh wedhus, macane sanalika ….
       a.    nggereng           
       b.    mbaung
       c.    ngembek
       Wangsulan: b. 

12.  Manuke dilebokake ing ….
       a.    kandhang
       b.    kurungan
       c.    krangkeng
       Wangsulan: b. 

13.  Sawise diangkremi, endhoge padha ... .
       a.    mlaku
       b.    netes
       c.    ngglindhing
       Wangsulan: b

14.  Kewan sing enak dipangan yaiku ... .
       a.    lawa
       b.    semut
       c.    pitik
       Wangsulan: c. 

15.  Kewan seneng kembang, yen diganggu ngentup.
       Kewan kuwi arane ... .
       a.    uler
       b.    kupu
       c.    tawon
       Wangsulan: c.

II. Wacan ing ngisor iki wacanen kanthi premati banjur golekana wangsulane!
Ngingu Pitik
Ngingu pitik kampung utawa pitik buras (bukan ras) kuwi kudune kanthi cara kang temenan supaya luwih migunani.

Kajaba daginge gurih, endhoge uga disenengi masyarakat, luwih wigati uga tahan marang kahanan hawa/suhu lan penyakit.

Kandhange dijaga lan diukur kanggo ngingu pitik pira cacahe lan kepriye suhune. Babone kudune gedhe, waras, lan lincah, mata bening lan gilap wulune supaya ngasilake kuthuk kang unggul.

Petarangan kudu resik lan tansah garing, ngisor diwenehi dhedhak kasar tur garing, banjur adhonane diwenehi klaras gedhang utawa kain.

Kuthuk kang lagi netes kudu dipisahake, diangeti kanggo lampu, diombeni dhisik lagi dipakani.

A.   Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki adhedhasar wacan ing dhuwur!
1.    Supaya ngasilake kuthuk kang unggul, babone kudu piye?
       Wangsulan:
       Babone kudune gedhe, waras, lan lincah, mata bening, lan gilap wulune.

2.    Apa jeneng liyane pitik kampung?
       Wangsulan:
       pitik buras (bukan ras)

3.    Kuthuk kang lagi netes kudu dikapakake?
       Wangsulan:
       Kuthuk kang lagi netes kudu dipisahake, diangeti nganggo lampu, diombeni dhisik lagi dipakani.

4.    Ngapa masyarakat luwih seneng pitik kampung?
       Wangsulan:  
       Amarga daginge gurih lan tahan marang kahanan/suhu lan penyakit.

5.    Apa wae kang kudu ditindakake supaya ngingu pitik kampung migunani?
       Wangsulan:
        Kandhange dijaga lan diukur kanggo ngingu pitik pira cacahe lan kepriye suhune.
B. Coba bedheken jenenge kewan utawa wit-witan ing ngisor iki!

1.    Awakku gedhe.
       Sikilku papat.
       Kupingku amba.
       Irungku dawa kena kanggo nyekel kaya tangan.
       Kewan apa aku?
       Wangsulan:
       gajah

2.    Awakku cilik.
       Omahku leng.
       Aku seneng nyambut gawe bareng-bareng.
       Manganku gula.
       Kewan apa aku?
       Wangsulan:
       semut

3.    Awakku dawa.
       Uripku ing alas utawa kebon.
       Aku ora duwe sikil nanging duwe wisa.
       Manganku kewan liya.
       Kewan apa aku?
       Wangsulan:
       Ula

4.    Aku tanduran.
       Awakku ora dhuwur.
       Wohku kanggo bumbu pawon.
       Wohku rasane pedhes.
       Wit apa aku.
       Wangsulan:
       jahe       

5.    Aku tanduran.
       Uripku ing kebon.
       Wohku dawa-dawa, rupane kuning
       aku panganan senengane kethek
       Wohku dipangan sawise mangan.
       Wit apa aku?
       Wangsulan:
       gedhang

6. aku klebu kewan
    Uripku ing alas
    Nanging aku bisa ditonton ing kebun binatang
    Guluku dawa
    Kulitku kaya macan tutul
    Wangsulan : jerapah

7. aku kaya jaran
    Nanging urip ing alas
    Kulitku blontheng-blontheng
    Wernane putih lan ireng
    Aku mangan suket
    Mlayuku banter
    Wangsulan : zebra

8.aku woh-wohan
   Wernaku coklat
   Aku rasane legi
   Isiku jenenge kecik
   Wangsulan : sawo

9.Aku asale saka Cina
   Aku uga klebu woh-wohan
   Wernaku abang
   Aku nduwe sisik
   Kaya ula naga
   Witku ana lincip-lincipe
   Wangsulan : buwah naga

10. Aku kewan ingon-ingonan
     Wujudku manuk
     Wuluku werna-werni
     Ana abang, ijo, lan kuning
     Abu bisa niru swarane menungsa
     Wangsulan : manuk beo

 

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Soal + Kunci Jawaban B. Jawa SD Kelas 2/2 (Kompetensi 2)"

Back To Top