Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Soal + Kunci Jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 2 Semester 2 (Kompetensi 1)


  I.    Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, utawa c, kang kokanggep bener!

Wacan iki kanggo mangsuli pitakon-pitakon nomer 1-3!
Lomba Nari
Ing saben sasi Agustus ing desaku ana lomba werna-werna. Sing melu lomba akeh banget. Aku dhewe melu lomba nari. Tarian sing dilombakake yaiku tarian tradhisional. Sawise lomba, juri ngumumake hasile lomba. Aku kang dadi juwara lomba nari. Atiku seneng banget amarga aku entuk hadiah akeh. 

Aku pancen seneng nari. Aku wis nari wiwit sekolah TK. Saben dina Minggu aku ajar nari ing sanggar cedhak omahku. Ing sanggar kuwi aku sinau tarian tradhisional karo kreasi baru. Nganti saiki aku wis bisa maneka tarian tradhisional, kayata tari Merak, Kidang, Bondhan, Pendhet, lan liya-liyan

1.        Penulis latihan nari ing .…
       a.    omahe dhewe
       b.    sekolahan
       c.    sanggar tari
       Wangsulan: c. 

2.        Sing dadi juwara nari yaiku ….
       a.    kancane panulis
       b.    panulis
       c.    sanggare panulis
       Wangsulan: b. 

3.        Tarian sing disinaoni penulis yaiku .…
       a.    tradhisional lan kreasi baru
       b.    tradhisional
       c.    kreasi baru
       Wangsulan: a. 

4.        Tarian kang dilombakake yaiku .…
       a.    kreasi baru
       b.    kreasi baru lan tradisional
       c.    tradisional
       Wangsulan: c. 

5.        Tuladha tarian tradhisional yaiku ….
       a.    disko
       b.    Bondhan
       c.    tarian bunga
       Wangsulan: b. 

6.        Sutanto mangan ana...?
        a.    apa
        b.    ngendi
        c.    pira
        Wangsulan: b

7.        Basa krama numpak yaiku ….
       a.    nunut
       b.    numpak
       c.    nitih
       Wangsulan: c. 

8.        Anin diceluk ibuke. Ukara iki basa kramane ….
       a.    Anin diundang ibuke.
       b.    Anin ditimbali ibuke.
       c.    Anin diaturi ibuke.
       Wangsulan: b. 

9.        Bapak ... sate?
       a.    mundhut
       b.    tuku
       c.    tumbas
       Wangsulan: a

10.    Bocah-bocah padha gladhen renang ana ing ….
       a.    wadhuk
       b.    kalen
       c.    kolam
       Wangsulan: c. 

11.    Sadurunge mlebu kebon binatang bapak … karcis. Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg kuwi yaiku ….
       a.    tuku
       b.    mundhut
       c.    tumbas
       Wangsulan: b. 

12.    Basa kramane wedhus yaiku ….
       a.    lembu
       b.    maesa
       c.    menda
        Wangsulan: c. 

13.    Bapak … dhateng kantor.
       Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg kuwi yaiku ….
       a.    lunga
       b.    tindak
       c.    kesah
       Wangsulan: b. 

14.    Alase katon angker.
Angker tegese ... .
       a.    amba
       b.    medeni
       c.    peteng
       Wangsulan: b

15.    Dek Slamet lagi ….
Gb. Saking : http://jendelapustakasdnpendowoharjo.blogspot.co.id/2015_09_01_archive.html
       a.    ngresiki meja
       b.    nyirami kembang
       c.    maca buku
       Wangsulan: b.

II.   Wacan ing ngisor wangsulana kanthi patitis! Pilihen wangsulan saktengene!
Seneng Bal-Balan
Nalika srengenge mlethek, aku mancal kemul sedhela. Jenggirat tangi lan adus. Mangan nuli mangkat sekolah. Aku mangkat sekolah bareng kanca-kancaku.

Sorene sadurunge srengenge ilang, aku sakanca padha bal-balan ing lapangan mburi omah. Lapangan kuwi amba banget tur sukete akeh. Dadi yen kanggo bal-balan pas banget. Ing lapangan kuwi bocah-bocah padha mlayu rana mlayu rene ngoyak bal.

Akeh-akehe bocah lanang seneng bal-balan. Mula direwangi adus kringet. Yen kuwi pancen dadi kasenengan ora apa-apa anggere tetep bisa angon wayah wae.

A.   Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki adhedhasar wacan ing dhuwur kanthi pratitis!
1.    Sadurunge mangkat sekolah, apa kang ditindakake dening penulis?
       Wangsulan:
       Adus lan mangan.

2.    Kapan penulis nindakake kasenengane?
      Wangsulan:
      Sore, sadurunge srengenge ilang.

3.    Wacan kuwi irah-irahane apa?
     Wangsulan:
     Seneng Bal-balan

4.    Kasenengane penulis kuwi apa?
     Wangsulan:
     Bal-balan.

5.    Ing ngendi anggone penulis bal-balan?
     Wangsulan:
     Ing lapangan mburi omah.

Pilihan wangsulan
kode
Ing lapangan mburi omah.
A
Seneng Bal-balan
B
Bal-balan.
C
Sore, sadurunge srengenge ilang.
D
Adus lan mangan.
E

C.   Isenana ceceg-ceceg ing ngisor kanthi bener!
1.    Pak Darno urip dhewekan.
       Dhewekan padha karo ... .
       Wangsulan:
       Ora ana kancane

2.    Pak Salman gawe kandhang pitik. Gawe basa kramane ....
       Wangsulan:
       damel

3.    Pak Lurah kandha marang aku. Kandha basa kramane .... 
       Wangsulan:
       ngendika 

4.    Bapak yen esuk mlaku-mlaku. Mlaku basa kramane ....     
       Wangsulan:
       mlampah 

5.    ... cacahe bebek kuwi?
       Wangsulan:
       Werkudara 

6.    Yen nyelengi luwih becik ana ing .... 
       Wangsulan:
       pira

7.    Saiful lagi ... kursi.


 Gb. Saking : http://jendelapustakasdnpendowoharjo.blogspot.co.id/2015_09_01_archive.html
       Wangsulan: nyulaki kursi

8.    Jenenge liya Semar yaiku ....
       Wangsulan:
       Ki Badranaya, Ki Bojagati, lan  Ki Margaewuh.  

9.    Yen gladhen nari ana ing .... 
       Wangsulan:
       sanggar 

10.  Arif menyang stasiun, amarga arep numpak ... .
       Wangsulan:
       sepur

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Soal + Kunci Jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 2 Semester 2 (Kompetensi 1)"

Back To Top