Menyediakan Materi, Soal & kunci jawaban Mapel Bahasa Jawa untuk Semua

Soal + Kunci Jawaban Mid Semester II SD Kelas 1


Daftar Isi :
Materi Bahasa Jawa SD


I.   Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, utawa c, ing sangarepe wangsulan kang bener!
1.      Anggone adus nganggo ....
       a.   sampo                  
       b.   sabun                   
       c.   odol
       Wangsulan : b

2.      Menawa weruh kancane tiba iku kudu ....
       a.   nulungi
       b.   ninggalake
       c.   ngguyu
       Wangsulan : a

3.      Prastawa sing bisa gawe guyu paragane diarani prastawa kang ....
       a.   nyedhihake
       b.   ngayelake
       c.   nyenengake
       Wangsulan :  c

4.      Saben senen dianakake upacara iku kanggo nglatih ....
       a.   mlaku
       b.   dhisiplin
       c.   baris
       Wangsulan : b

5.      Prastawa kang disebabake amarga udan deres yaiku ....
       a.   mampet
       b.   banjir
       c.   macet
       Wangsulan : b

6.      Warga masyarakat ora kena ... sampah saenggon-enggon.
       a.   ngresiki
       b.   nyaponi
       c.   mbuwang
       Wangsulan : c

7.      Ing crita dongeng Timun Mas, watake Timun Mas yaiku .…
       a.   galak                    
       b.   judhes                  
       c.   anteng
       Wangsulan : c

8.      Aku seneng bal-balan.
      Pitakon sing cocog karo wangsulan ing dhuwur yaiku …
       a.   Olahraga apa kang koksenengi?
       b.   Ngapa kowe seneng bal-balan?
       c.   Sapa jenenge kipere?
       Wangsulan : a 

9.      Gambar ing ngisor, Ika lagi dolanan .…
       a.   boneka
       b.   kasti
       c.   dhakon
       Wangsulan :  a

10.  Menawa duweni salah marang ibu, aku njaluk
       a.   sangu
       b.   pangestu
       c.   pangapura
       Wangsulan :  c

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang trep!
1.   Aku adus saben ... lan ....           
      Wangsulan :  esuk, sore

2.   Ana angin gedhe, akeh wit-witan padha ....       
      Wangsulan :  ambruk

3.   Cething iku kanggo wadhah ....
      Wangsulan :  sega

4.   Basa kramane mlaku yaiku ....    
      Wangsulan :  mlampah

5.   Menawa aku mangan nganggo tangan ....          
      Wangsulan : tengen

6.   Pawongan kang pagaweane mriksa wong lara jenenge ....         
      Wangsulan :  dhokter

7.   Potelot iku gunane kanggo ....    
      Wangsulan : nulis

8.   Bocah sekolah iku kudu ngerti tata ....   
      Wangsulan : krama

9.   Menawa ora mlebu sekolah kudu gawe ... kanggo guru.
      Wangsulan : layang ijin

10. Rina ora sregep sinau mulane dadi bocah ....     
      Wangsulan : bodho
III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
1.   Apa kang koktindakake sabubare mulih sekolah?
      Wangsulan : salin klambi 

2.   Tulisna loro barang kang bisa nyuwara menawa ditabuh!
      Wangsulan : gendhang, rebana

3.   Pira cacahe bocah menawa arep dolanan bal-balan?
      Wangsulan : sewelas-sewelas

4.   Apa kang koktindakake menawa kowe telat mlebu sekolah?
      Wangsulan : nyuwun pangapunten marang guru.

5.   Kepriye carane njaga awak supaya tetep sehat?
      Wangsulan : olahraga kanthi teratur lan mangan sing bergizi.


Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk " Soal + Kunci Jawaban Mid Semester II SD Kelas 1"

Back To Top