Soal Bahasa Jawa SD Kelas 1/2 (Pelajaran 1)

Daftar Isi :
Materi Bahasa Jawa SDUlangan Harian

I.   Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener! 

1.      n - e - s - e - g - n
      Tembung ing dhuwur yen ditata dadi tembung ….
      a.   bareng
      b.   anteng
      c.   seneng
      Wangsulan :  c

2.      Gambar ing ngisor nuduhake prastawa ….

       a.   banjir
       b.   kobongan
       c.   lindhu
       Wangsulan :  b
Gb. Saking : https://news.detik.com/berita/d-3380535/sebuah-rumah-terbakar-di-jelambar-jakbar-19-mobil-damkar-diterjunkan
3.      Basa Jawane “meletus” yaiku .…
       a.   njeblug
       b.   pecah
       c.   muncrat
       Wangsulan :  a

4.      Arep turu iku becike ... dhisik.
       a.   mangan
       b.   sikatan
       c.   ngombe
       Wangsulan :  b

5.      Dina kamardikan dipengeti saben tanggal .…
       a.   15 Agustus
       b.   16 Agustus
       c.   17 Agustus
       Wangsulan : c

6.      Jaka mlayu amarga ….
(gambar orang kehujanan)
       a.   asrep                    
       b.   adhem
       c.   udan
       Wangsulan : c

7.      Anak kudu….marang wong tuwa.
       a.   Ngapusi
       b.   Bekti
       c.   Mbalela
       Wangsulan : b

8.      Tembung krama inggile weteng yaiku …
       a.   suku
       b.   jengku
       c.   padharan
       Wangsulan : c

9.      Ibu ngrajang wortel nganggo ….
       a.   arit
       b.   linggis
       c.   peso
       Wangsulan : c
10. Tono ngeyup amarga ....
       a.   panas              
       b.   adhem
       c.   udan
       Wangsulan : c


II. Pasangna wanda (suku kata) bageyan A karo wanda bageyan B supaya dadi tembung kang bener!
1.
Ku ...
(.....)
a.
Jir
2.
Ma ...
(.....)
b.
Be
3.
Nu ...
(.....)
c.
Ter
4.
Dri ...
(.....)
d.
Ping
5.
Bi ...
(.....)
e.
Ca
6.
Be ...
(.....)
f.
Lis
7.
Pu ...
(.....)
g.
Ji
8.
Pin ...
(.....)
h.
Cik
9.
Lam ...
(.....)
i.
Ru
10.
Ban ...
(.....)
j.
Tih

     Wangsulan : 1.d     2.e    3.f     4.g     5.i     6.h     7.j     8.c    9.b    10.a


III.  Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi bener!
       1.  Gelang dienggo ing.....
            Wangsulan :  tangan
       2.  Ilat dienggo...
            Wangsulan : ngrasakake
       3.  Basa kramane rambut yaiku..
            Wangsulan : rikma
       4.  Basa kramane tangan yaiku...
            Wangsulan :  asta
       5.  Mata kanggo....
            Wangsulan : nyawang/ndeleng


Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "Soal Bahasa Jawa SD Kelas 1/2 (Pelajaran 1)"

Back To Top